Blog

Pravila nagradne igre

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Turistična kmetija Pod kostanji (Zgornji Motnik 12, 1221 Motnik)

Nagrada

V nagradni igri bo podarjena nagrada, ki jo prispeva Turistična kmetija Pod kostanji (1x udeležba na sobotnem aktivnem varstvu – katerikoli termin v aprilu ali maju – termini razpisani tukaj).

Nagradna igra poteka

Nagradna igra poteka od 20. 3. 2021 do vključno 27. 3. 2021.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V primeru, da so mlajši od 18 let, morajo na dan 19. 2. 2015 dopolniti vsaj 15 let in pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V sodelovanje se vključijo tako, da oddajo komentar pod Facebook objavo nagradne igre.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Turistični kmetiji pod Kostanji in njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v igri izžrebana katerakoli izmed oseb, ki v igri ne sme sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

Potek nagradne igre

Žrebanje nagrade bo 28. 3. 2021.

Žrebanje ne bo javno. Opravljeno bo s pomočjo tričlanske komisije, ki bo naključno izbrala enega zmagovalca izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v žrebanju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Nagrajenec bo istega dne kot bo izžreban objavljen na Facebook profilu Turistične kmetije Pod kostanji. Vsak udeleženec nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglaša z objavo njegovega imena in priimka na Facebook profilu Turistične kmetije Pod kostanji, v primeru, da bo nagrajen.  Če se dobitnik nagrade na obvestilo najpozneje v 7 dneh ne bo odzval, bo organizator štel, da dobitnik nagrade ne želi prevzeti in je organizator prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen če je ta oseba mladoletna oz. oseba z omejeno poslovno sposobnostjo. Organizator prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z udeležbo na dogodku.

Pravila nagradne igre

Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani podkostanji.si . Organizator lahko spreminja pravila igre, o čemer bodo udeleženci obveščeni. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili in se zavezujejo da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave bodisi v tiskani elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Ta pravila začnejo veljati z dnem 20. 3. 2021.

PREBERITE SI ŠE: