O MOTNIKU IN ZGORNJEM MOTNIKU

Motnik je čudovito naselje v severnem delu posavskega hriba v Motniški dolini. 

LOKACIJA

Motnik je strnjeno naselje, ki leži vzhodno od prelaza Kozjak (858m) v ozki dolini reke Motnišnice, ki jo na jugu zapira greben Jasovnik (765m), na severu pa planota Menina (Srobotnikova Reber 968m). 

Pomembna je bila tudi lega ob pomembni cesti iz Ljubljane preko Kamnika skoti Motnik do Ločice pri Vranskem, kjer se je v tistih časih cesta združila z rimsko cesto Oglej, Ljubljana, Celje, Ptuj in Panonska nižina. 

Naša kmetija Pod kostanji pa se nahaja v Zgornjem Motniku, ki je ravno nad naseljem Motnik. Zgornji Motnik je razpršeno naselje in vključuje zaselke Bela, Kropivnica, Srobotno, Vrhe in Brezovica. Naša kmetija spada pod zaselek Vrhe.

Ime Motnik

Ime Motnik je bilo izpeljano iz staroslovanske besede “matiti”, kar pomeni kaliti. Motnišnica namreč ob deževju naraste in se kalna izvira v reko Bolsko.

ZGODOVINA MOTNIKA

Motnik je bil prvič omenjen leta 1223, leta 1423 pa je dobil tudi pravice trga in tedenski sejem.

V zgodnjem srednjem veku je motniško ozemlje pripadalo Karantaniji. Prvi znani gospodi Motnika so bili gospodje Motniški, ki so bili ministrali domače, slovenske krvi. Spadali so pod ugledne graščake, saj so v gradu večkrat podpisovali pogodbe.

Leta 1760 je grad v celoti pogorel, obnovljen pa ni bil nikoli. Danes so še vedno vidne razvaline gradu, ki si jih lahko tudi ogledate. 

Vir slike: Wikipedia

Vir slike: Motnik.net.

Motniški polž

Obrt v naselju Motnik se je začela razvijati takrat, ko je bilo naselje povzdignjeno v trg. Še posebej se je razvilo usnjarstvo. Ko se je usnjarski vajenec izučil, je moral za nekaj let v tujino, potem pa je po izvršitvi mojstrskega dela in vplačani visoki vpisnini postal mojster. Takrat so morali novi mojstri prirediti pojedino, kjer so nato pili iz cehovske pobratinske posode – tj. lupina morskega polža, ki jo je hranil cehovski starešina. 

Na ta način je Motnik dobil svojega polža, okoli katerega je napisanih mnogo prigod in pripovedk.

KAJ SI LAHKO OGLEDATE

  • Ruševine gradu Motnik
  • Park s prangerjem
  • Muzej pritlikavega nosoroga
  • Kužno znamenje
  • Cerkvi Sv. Jurija in Sv. Magdalene
  • Vrbanovčev kozolec
  • Vhod v rudnik
  • Krevlov mlin na Beli

Vse znamenitosti zajema Motniška turistična pot (Turistično društvo Motnik), ki povezuje glavne zanimivosti kraja in bližnje okolice. Na poti vam bo sledil Motniški polž (simbol na znakih).  Turistična pot je dolga približno 3.5 km.  

Vir slike: Wikipedia